GRATTIS TILL RÖSTRÄTTEN!

Du har nu samlat ihop 16 vuxenpoäng och vunnit din rösträtt! Du är därför en av ca 7 642 593 med möjlighet att rösta i Sverige. Eller rättare sagt, som skulle ha denna möjlighet om vi sänkte rösträttsåldern till 16 år. Nu har istället bara 7 330 432 personer rösträtt i Sverige. 

Vi rosa feminister tycker att fler ska ha rösträtt - för ett mer demokratiskt samhälle. Alla människor påverkas av politiska beslut, därför borde alla ges en möjlighet att sätta sig in i och påverka den politiska debatten. Vi ser att olika samhällsgrupper prioriterar olika frågor, men idag hamnar en stor grupp utanför - unga. Vi vill inkludera fler.

I 30 år sänkte vi rösträttsåldern stegvis, något vi dock slutade med för 40 år sedan. Det är dags för förändring - rösta med oss för sänkt rösträttsålder!