2.

 

PÅVERKAS DU AV BESLUT FOLKVALDA POLITIKER FATTAR?

JA
NEJ