4.

 

Anser du att dina perspektiv och erfarenheter bör vara representerade i landets styre?

Ja
Nej