5. 

 

Anser du att alla människors röster är lika mycket värda?

Ja
Nej