header.jpg

6. 

 

Anser du att ålder inte är den faktor som berättigar en åsikt?

Ja
Nej