7.

 

Anser du att allas prioriterade frågor ska ha möjlighet att diskuteras på samma villkor?

Ja
Nej