UNGA FEMINISTERS

NATIONELLA STYRELSE

 

Unga Feministers nationella styrelse tillsattes den 22 januari under riksårsmötet i Norrköping.
Styrelsen har som helhet ansvar för Unga Feministers politik.

Vill du komma i kontakt med styrelsen vänder du dig till styrelsen@ungafeminister.se eller direkt till någon av styrelseledamöterna. Alla nås på mail via förnamn.efternamn@ungafeminister.se.

Foto: Fredrika Elise Eriksson.

Jakob Öster, 23 år
Sammankallande
Kultur-, fritid- och idrottspolitisk talesperson
jakob.oster@ungafeminister.se

Alicia Nathanson Thulin, 19 år
Press- och kommunikationsansvarig
Miljöpolitiskt talesperson
alicia.nathanson@ungafeminister.se

Amanda Sköld, 17 år
Utskottssamordnare
Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson
amanda.skold@ungafeminister.se

Moa Björnemalm, 22 år
Arbetsledare
Utbildningspolitisk talesperson
moa.bjornemalm@ungafeminister.se

Hedda Tingskog, 22 år
Sammankallande
Migration- och asylpolitisk talesperson
hedda.tingskog@ungafeminister.se

Irma Flores Bertilsson, 14 år
Press- och kommunikationsansvarig
Talesperson rättsliga och internationella frågor
irma.flores@ungafeminister.se

Lovisa Johansson, 20 år
Folkbildningsansvarig
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
lovisa.johansson@ungafeminister.se

Viking Lindberg, 22 år
Ekonomiansvarig
Ekonomipolitisk talesperson
viking.lindberg@ungafeminister.se

 

Hanna Bergman, 21 år
Medlemsansvarig
Talesperson bostad och samhällsplanering
hanna.bergman@ungafeminister.se