Vill du engagera dig? I februari är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till nationella styrelsen och Utskotten. Nominera dig själv eller någon annan till ett förtroendeuppdrag! Kandidera här senast den 20 Januari: https://bit.ly/2FbsphJ

Här er en lista på alla poster vi söker:

 • Sammankallande (2 st)
 • Sekreterare (2 st)
 • Ekonomiansvarig (2st)
 • Press- och kommunikationsansvarig (2 st)
 • Medlemsansvarig (1 st)
 • Folkbildningsansvarig (1 st)
 • Aktivistkoordinator (1 st)Ordinarie ledamöter
 • (2 st)Suppleanter (2 st)
 • Valberedningen (2 – 6 st)
 • Revisionsgruppen (2 – 6 st)
 • Diskrimineringsombud (2 – 6 st)
 • Sammankallande politik-utskottet (1 st)
 • Sammankallande till kampanj-utskottet (1 st)