Vill du engagera dig?

Du kan fortfarande bli en del av den nationella styrelsen och Utskotten. Nominera dig själv eller någon annan till ett förtroendeuppdrag! Kandidera här: https://bit.ly/2FbsphJ

Här er en lista på alla poster vi söker:

  • Sammankallande (2 st)
  • Sekreterare (2 st)
  • Ekonomiansvarig (2st)
  • Medlemsansvarig (1 st)
  • Ordinarie ledamöter (2 st)
  • Suppleanter (2 st)
  • Valberedningen (2 – 6 st)
  • Revisionsgruppen (2 – 6 st)
  • Diskrimineringsombud (2 – 6 st)
  • Sammankallande till kampanj-utskottet (1 st)