UNGA FEMINISTERS DISKRIMINERINGSOMBUD

VAD ÄR OCH GÖR DISKRIMINERINGSOMBUDEN?

Diskrimineringsombuden finns till för medlemmars, lokalavdelningarnas och alla andra delar av organisationens välmående. Det kan handla om allt från att en medlem upplevt härskartekniker till kränkning och annan illa behandling i organisationen. Diskrimineringsombuden är en självklar part att vända sig till när en upplevt sig illa behandlad av någon inom eller utom Unga Feminister. Diskrimineringsombuden hjälper dig känna dig sedd och hörd samt komma tillrätta med problemet och lägga upp en handlingsplan.

Diskrimineringsombuden arbetar tillsammans med Unga Feministers medlemsutskott för att arbeta fram en studiecirkel i antidiskrimineringsarbete inom organisationen. 

Vill du komma i kontakt med våra diskrimineringsombud? Kontakta info@ungafeminister.se!