valsamordnare/verksamhetsutvecklar-vikarie

Isabel von Krusenstierna

isabel.vonkrusenstierna@ungafeminister.se

Verksamhetsutvecklare

Madelene Eriksson

Föräldraledig, åter våren 2023

På kansliet i Stockholm arbetar en verksamhetsutvecklare. 

Verksamhetsutvecklaren arbetar stående med att hjälpa lokalavdelningar, andra förtroendevalda, skolgrupper, diskrimineringsombuden, aktivister och medlemmar med deras engagemang. Hon håller utbildningar, tillhandahåller material, förmedlar kontakter, reser runt och svarar på dina frågor. Har du något du undrar eller behöver hjälp med? Tveka inte på att höra av dig! 

Om du undrar över något finns hjälpen ett mail bort!