Vi gör det tillsammans!

Den nationella styrelsen

Unga Feministers nationella styrelse tillsattes 17 februari av riksårsmötet i Göteborg. Denna sida är under uppdatering. Fler pressbilder finns i pressrummet för nedladdning eller maila info@ungafeminister.se. Uppge alltid korrekt upphovsrätt vid användning. 

Vill du komma i kontakt med styrelsen vänder du dig till styrelsen@ungafeminister.se eller direkt till någon av styrelseledamöterna. Alla nås på mail via förnamn.efternamn@ungafeminister.se.

Hanna Edh

Sammankallande

hanna.edh@ungafeminister.se

Martin Torpe

Sekreterare

Hälso och sjukvårdspolitisk talesperson

martin.torpe@ungafeminister.se

Emma Jernberg

Folkbildningsansvarig

Asyl och migrationspolitisk talesperson

emma.jernberg@ungafeminister.se

Lisa Bovaller

Folkbildningsansvarig

Djurrättpolitisk talesperson

lisa.bovaller@ungafeminister.se

Selma Grollmuss

Aktivistkoordinator

Kulturpolitisk talesperson

selma.grollmuss@ungafeminister.se

Emily Dernfors

Medlemsansvarig

Miljöpolitisk talesperson

emily.derfors@ungafeminister.se

Elvira Johansson

Ekonomiansvarig

Ekonomipolitisk talesperson

elvira.johansson@ungafeminister.se

Vera Burkhalter Zornat

Medie- och kommunikationsansvarig