Vi gör det tillsammans!

Den nationella styrelsen

Unga Feministers nationella styrelse tillsattes 28 februari av det digitala riksårsmötet.

Vill du komma i kontakt med styrelsen vänder du dig till styrelsen@ungafeminister.se