Vi gör det tillsammans!

Den nationella styrelsen

Unga Feministers nationella styrelse tillsattes 28 februari av det digitala riksårsmötet.

Vill du komma i kontakt med styrelsen vänder du dig till styrelsen@ungafeminister.se eller direkt till någon av styrelseledamöterna.

Sammankallande
Selma Grollmuss
selma.grollmuss@ungafeminister.se

”Jag gick med för att jag har många och starka åsikter om politiska frågor och dom matchade väldigt bra med vårt politiska program. 
Jag ville också representera third culture kids och prata om vardagsrasism.”

Ekonomi ansvarig
Sandra Moberg
sandra.moberg@ungafeminister.se

”Jag har valt att engagera mig i UF! För att arbeta för en intersektionell politik där politiska frågor diskuteras utifrån flera olika perspektiv. En fråga jag brinner extra för är hur vi bäst jobbar med miljöfrågor för att inte enbart få ett effektivt resultat men även att se det utifrån ett västkritiskt samt socioekonomisktpersepktiv.”

Sekreterare
Ida Adlerberth Håkansson
ida.hakansson@ungafeminister.se

”Jag engagerar mig i UF för att få sprida kunskap om den intersektionella analysen av samhället. Jag vill kunna känna att jag gör något på riktigt för alla människors lika värde. Jag brinner lite extra för utbildningsfrågor som gäller framförallt barn och unga. Det är en fråga som inte prioriteras tillräckligt, och det är i skolan vi skapar grunden för våra liv, vårt välmående och våra värderingar.”

Medlemsansvarig & Press- och kommunikationsansvarig
Amanda Lindow
amanda.lindow@ungafeminister.se

”Jag är feminist då jag ser den strukturella ojämställdheten i samhällen och vet att en intersektionell feminism är början på att lösa dessa.
Mina hjärtefrågor är HBTQIA+ samt klimatkrisen!”