Datum: 2018-05-03

Tiggeriförbud är populism!

Att förbjuda tiggeri är ett försök till att förbjuda fattigdom – en populistisk icke-lösning på ett systematiskt problem. Vi behöver strukturella förändringar av samhällssystemet så att andra alternativ till försörjning blir möjligt, och vi ska aldrig förbjuda människor från att be om hjälp. Förändring behöver ske på alla nivåer. Vi kan inte enbart förhålla oss till konferensrum och halvhjärtade strategier på papper; för att romer ska kunna åtnjuta de universella mänskliga rättigheterna krävs gedigna politiska insatser och prioriteringar.

Läs mer här