Vad står Unga Feminister för?

Unga Feminister ser feminismen utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi tycker att det är viktigt att se inte bara hur könsmaktsordningen påverkar våra förutsättningar i livet och våra rättigheter, utan även hur den samspelar med andra maktordningar baserade på etnicitet, hudfärg, trosuppfattning, sexualitet, social eller ekonomisk klass, psykisk eller fysisk funktionalitet och ålder.

När bildades ni?

Idén om Unga Feminister växte fram under 2010, och 2011 hölls det första årsmötet med visionen om att bli kopplade till F!. Under våren 2013 hölls en stor nystart av Unga Feminister och kom efter det att bli ett av Sveriges snabbast växande politiska ungdomsförbund. Därefter kunde vi tillsätta en ny styrelse i augusti 2013.

Vid årsskiftet 2013/2014 hade Unga Feminister ett medlemsantal på över 2000 medlemmar. Under årsmötet i februari 2014 i Uppsala antogs en ny plattform för organisationen samt revidering av våra prioriterade politikområden, utöver att tillsätta en ny förbundsstyrelse.

Är ni bundna till Feministiskt initiativ?

Ja! Unga Feminister är Feministiskt initiativs ungdomsförbund och står bakom Feministiskt initiativs partiprogram. Vi är två olika organisationer, och Unga Feminister har även ett eget politiskt program. Vi samarbetar ofta under möten och evenemang. Vi samarbetar sida vid sida på såväl lokal som nationell nivå.

Måste en vara påläst om feminism för att få vara med?

I Unga Feminister lär vi oss av varandra och intresset för feminismen är det viktigaste. Våra medlemmar ordnar ibland olika studiecirklar för att diskutera varierande feministiska ämnen, att gå på dem är ett utmärkt sätt att lära sig mer om feminism.

Hur blir en medlem i Unga Feminister?

Gå in på vår hemsida (ungafeminister.se) – under fliken ”Engagera dig” hittar du en länk till ”Bli medlem”. Där fyller du i formuläret och får uppge namn, adress, och personnummer. Du måste även klicka i vilken lokalavdelning du vill tillhöra. Finns det inte någon för just din stad, välj den som är närmast eller starta upp en egen!

Efter att ha fyllt i allt och skickat iväg ska du få en bekräftelse på medlemskapet via mejl inom några dagar. Dyker det upp frågor eller problem är det bara att vända sig till medlem@ungafeminister.se.

Hjälp! Jag har inte fått mitt bekräftelsemejl än – hur kan jag vara säker på om jag är medlem?

Eftersom vi mejlar ut medlemsbekräftelser manuellt så kan det ta ett tag innan du du får din. Hos vissa hamnar även mejlutskick från Unga Feminister i skräpkorgen – dubbelkolla gärna där, så att din bekräftelse inte har hamnat fel!

Har du fortfarande inte har fått något bekräftelsemejl på en vecka eller två?
Hör av dig till medlem@ungafeminister.se så hjälper vi dig!

Har ni någon medlemsavgift?

Nej, medlemskapet i Unga Feminister är kostnadsfritt. Den som vill är dock varmt välkommen att lämna ett frivilligt bidrag, något som verkligen uppskattas.

Om jag blir medlem i Unga Feminister nu, hur länge gäller det då?

Medlemskapet måste alltid förnyas vid ett nytt kalenderår – det vill säga från och med den 1:a januari.

Hur gammal måste en vara för att få gå med i Unga Feminister?

Vi vänder oss främst till dig som är mellan 13-26. Du får självklart bli medlem i Unga Feminister även om du är över 26 år, men du har då inte någon möjlighet att kandidera till t.ex någon förtroendepost.

Hur gör jag för att gå ur Unga Feminister?

Om du vill avregistrera ditt medlemskap mailar du helt enkelt namn och personnummer till medlem@ungafeminister.se