Datum: 2018-03-21

AVSKAFFA RASDISKRIMINERING NU!

Idag är det den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering.
Den 21 mars 1960 sköt polisen 69 personer som fredligt demonstrerade mot apartheidlagarna i Sharpville i Sydafrika.
Den 21 mars varje år, är en dag att hedra deras minne och ansluta sig till kampen mot rasism.
Den 21 mars i år uppmärksammar Unga Feminister samtidens strukturella rasism i 17 städer runtom i landet under parollen “affischering är olaglig, men det är rasism också”.

Vi ser hur antalet hatbrott med rasistiska motiv ökar. Vi ser hur flyktingboenden bränns, hur Sveriges och EU:s asylpolitik kränker mänskliga rättigheter. Vi ser hur rättsväsendet misstänkliggör människor som utsätts för rasifiering. Vi ser hur arbets- och bostadsmarknaderna diskriminerar beroende på hudfärg och namn, och att arbetsmarknaden och bostadssegregationen påverkar människors livsmöjligheter. 

Rasistiska och nazistiska organisationer tillåts sprida hatpropaganda i det offentliga rummet och det demokratiska deltagandet i exempelvis allmänna val skiljer sig mellan etablerade och nyare svenskar. 

Samtidigt ser vi hur misstänkliggörandet och osynliggörandet av rasifierade sprider sig i samhället. En efter en anpassar politiker och partier sina förslag efter en populistisk och rasistisk retorik.

Allt detta är exempel på hur den strukturella rasismen tar sig i uttryck i Sverige i dag. Allt detta är oacceptabelt för oss unga feminister. Vi tar feminism, antirasism och mänskliga rättigheter på allvar. 

Därför behöver vi: 

 • skapa en antirasistisk skola som lär om Sveriges rasistiska historia
 • garantera att varje elev lär om sina mänskliga rättigheter genom att ge lärare verktyg att undervisa om dem
 • bryta skolsegregationen genom ett avskaffat fritt skolval 
 • bryta bostadssegregationen genom att bygga fler billiga hyresrätter i köpstarka områden, och återställa närvaron av samhällsservice i förorterna
 • öka närvaron av dialogbaserad närpolis som känner invånares behov och förutsättningar 
 • bygga ett antirasistiskt rättsväsende
 • ställa krav på offentliga och privata arbetsgivare att inte diskriminera, följa upp med antidiskrimineringskontroller och sanktionera de som inte levererar
 • ge varje invånare samma tillgång till välfärd och socialförsäkringssystem oavsett legal status
 • lagstifta mot diskriminerande reklam
 • integrera samisk kultursensitivitet i vården
 • validera internationell utbildning och arbetslivserfarenheter samt låta folk arbeta och studera under asylprocessen

Staden och Sverige tillhör oss alla. Varje verklighet är en del av vårt samhälle och varje individ något som politiken ska ta ansvar för. Unga Feminister menar att regeringen inte gör nog i arbetet för att bryta rasismen. Det krävs kraftfull politik för att garantera en framtid där varje invånare har sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Avskaffa rasdiskrimineringen nu!