Datum: 2018-08-21

Det är snart dags att rösta.
Vi håller varandras händer för det är läskigt.
Vi är modiga och vi är många.
Lita på rosa!

Vad kan vinnas?

Hela 4% och 14 progressiva mandat som gör det troligare att din favoritpolitik genomförs! När Fi kommer in i riksdagen omfördelas mandaten beroende på storlek. Alltså tar vi inte alla mandat från ditt näst bästa parti, utan SD, M och S förlorar några stolar var, de andra partierna 1-2 var. Istället får du 14 mandat för mänskliga rättigheter, jämlikhet, feminism och antirasism.

 Varför kan du lita på Fi?

I fyra år har vi suttit i 13 kommuner, en region och i Europaparlamentet. Det har bevisat att vi aldrig tummar på mänskliga rättigheter och social rättvisa. I Stockholm är vi med och styr, och har sett till att satsningar på nyanlända kvinnor, ensamstående mammor, HBTQ+-ungdomar, papperslösa och nyanlända blivit verklighet. I Göteborg lämnade vi majoriteten 2017 då S vägrade låta ensamkommande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskriven få gå i skolan. Sånt får inte vår makt möjliggöra för!

 Vad kan förloras?

Vi är många som redan valt Fi, så det handlar inte om att ditt andrahandsval skulle kunna öka 4%. Om alla som står och väger väljer Fi, kan ett annat parti minska 1-2%. Det är några mandat, men knappast avgörande för vilket block som bildar regering. 

 Varför minskar en röst på Fi SD:s inflytande?

Det ger större effekt att få in Fi än att ge någon annan ett extra mandat. Ytterligare ett parti ökar motståndet och omfördelar flest riksdagsplatser från SD. Dessutom är det osäkert huruvida partiet du annars tänkt strategirösta på kommer att minska SD:s inflytande – eller möjliggöra för det. 

➤ Fi eller Miljöpartiet?
  • Fi har radikal miljöpolitik vilket flera parter har bekräftat.
  • MP drar åt det liberala hållet. Det behövs stora strukturella förändringar för att rädda planeten, exempelvis av det kapitalistiska systemet.
➤ Fi eller Vänsterpartiet? 
  • Fi omfördelar mer än V i sin budget och kompletterar klass med ex feminism och antirasism – olika förtryck samverkar med och möjliggör för varandra.
  • V vill rusta upp försvaret och behålla allmän värnplikt, vi prioriterar istället civilförsvar och välfärd.
  • Vi är det enda partiet som står upp för amnesti, öppna gränser och fri rörlighet i världen.
➤ Fi eller Socialdemokraterna?
  • Det går a få rejäl välfärdspolitik och den svenska modellen utan att kompromissa med fackliga rättigheter eller asylrätt.
  • Feminism förpliktigar, helomvändningen S gjort i migrationsfrågan är moraliskt oförsvarbar, för såväl en socialist som en feminist!
➤ Fi eller Centerpartiet?
  • Annie Lööf är cool och säger fina feministiska ord, men C saknar förslag för att förändra livsvillkor för kvinnor, unga, rasifierade och resurssvaga.
  • C:s samarbete i Alliansen gör det svårt för dem att få igenom sin migrations- och klimatpolitik.
  • Vår gles- och landsbygdspolitik är den enda som inte baseras på att bygden är något som ska exploateras för att bli lönsam.