”Den stereotypa syn på kön vi har i samhället sträcker sig i högsta grad till sjukvården och därmed även transvården”

Psykisk ohälsa är idag överrepresenterad bland transpersoner och vi ser att en anledning till detta är dagens bristande transvård. Vi i Unga Feminister anser att denna behöver förbättras på flera områden för att skapa en trygg och accepterande miljö. Detta är idag en fråga som ofta bortses från och behöver uppmärksammas mer inom politiken.

Den stereotypa syn på kön vi har i samhället sträcker sig i högsta grad till sjukvården och därmed även transvården. Idag vittnar många om en normativ syn på kön vid den psykiatriska utredning som sker innan könsbekräftande vård beviljas. Detta leder till att vården och möjlighet till vård baseras på stereotyper istället för på vetenskap och människors verkliga upplevelser. Vi i Unga Feminister ser att ett behov av en ökad kompetens och kunskap kring transpersoner och genus inom vården av transpersoner. 

Utöver den stereotypa synen på kön tas även sexulitet upp vid utredning. Vi i Unga Feminister verkar för att frågan om sexualitet ska uteslutas ur utredningen. Sexualitet och sexuella preferenser har inget med att vara trans att göra och en könsbekräftande behandling påverkar inte personens sexuella läggning. Sexuell läggning är ingenting som ska användas för att bekräfta att någon är värdig att genomgå en behandling. 

Ytterligare ett stort problem idag är de långa kötiderna för könsbekräftande vård samt att våden skiljs mellan olika landsting. Unga Feminister arbetar för att det ska finnas en transutredningscentral i varje region samt att vården ska standardiseras för att skapa en jämlik vård som inte skiljer sig mellan landstingen.