Datum: 2018-08-18

Om alla som röstade Fi förra valet tar med sig en halv kompis så kommer vi in i riksdagen – med råge! Förra valåret röstade 18% av förstagångsväljarna på Fi. Coolt! Visst gör vi det igen?

Det finns många anledningar att rösta på Fi. Här är några!

Värva din vänstervän till den rosa rörelsen – vänstervänner kan lita på rosa!

I valet 2018 står mycket på spel, och just därför behöver din vänstervän rösta rosa. F! har en jämlikhetspolitik som bygger på en rättighetsanalys där vi idag ser hur klasslyftor och klasstillhörighet påverkar ens friheter och möjligheter i livet. Så ska det inte vara! F! tror på starka fackföreningsrörelser, trygghetssystem och utbyggd välfärd. Det ska inte gå att hamna mellan stolarna i ett samhälle byggt på mänskliga rättigheter och jämlikhet. Nej till vinster i välfärden, ersätt det “fria” skolvalet, och bygg billiga hyresrätter. Reformera byråkratiska system där individer hamnar i kläm, och säkerställ ett system där en får hjälp oavsett om en vet vilket formulär en ska fylla i eller inte. 


Säg till din vän att det som skiljer resten av vänstern och F! åt är att vi aldrig kompromissar med vår moraliska kompass, med feminism eller med mänskliga rättigheter. Det betyder att vi inte säljer vapen, att vi inte stänger gränser, att vi inte inskränker asylrätten eller de fackliga rättigheterna. Det betyder att vi är antimilitarister, och vill prioritera om i säkerhetspolitiken. 

Värva din miljövän till den rosa rörelsen – miljövänner kan lita på rosa!

Vi lever på den här jorden tillsammans. För att vi och framtida generationer ska kunna fortsätta göra det krävs politik som utgår från jordens ändliga resurser. Det krävs en omställning från tillväxt som drivkraft för samhället – vi behöver förändra våra livsvanor för att rädda jorden.

Ojämlikheter i makt, ekonomiska tillgångar och klimatpåverkan hänger samman, och för att minska utsläppen behöver också ojämlikheten globalt åtgärdas. Just nu bär grupper i samhället och på jorden olika mycket ansvar och har olika möjligheter att förändra samhället. Därför kan vi inte ställa samma krav på alla, men genom gemensamma medel säkerställa att den totala förändringen blir enorm.

Säg till din vän att vi kombinerar klimaträttvisa med feminism och hållbarhet. Därför behöver vi införa köttskatt för att sänka köttkonsumtionen, göra kollektivtrafiken avgiftsfri så att den blir det naturliga valet, och använda ekonomin som verktyg för att rädda klimatet – beskatta det som är omiljövänligt och investera skatteintäkterna i samhällets gröna omställning genom att exempelvis subventionera miljövänliga alternativ som tåg och vegetariskt. Det innebär att ställa höga krav på företag och göra det enkelt för dig att göra klimatsmarta val. Världen behöver ställa om, och därför är F! ett tillväxtkritiskt parti. Vår utveckling får inte sättas över jordens ändliga resurser.

Värva din antirasistiska vän till den rosa rörelsen – antirasister kan lita på rosa!

Fi:s ideologi är intersektionell feminism, det vill säga hur en ser att olika maktordningar samverkar med och påverkar varandra. Därför är antirasism en nyckelfaktor i hur vi vill förändra världen – utan antirasism är feminismen inte feminism för alla.

Vår antirasism gör att vi aldrig kan gå med på att människor behandlas olika beroende på hudfärg, kultur eller religion. Vi kan aldrig gå med på att ställa barn mot barn beroende på om de råkar vara födda i Sverige eller inte. Vi kan aldrig gå med på en samhällsordning där fördomar, främlingsfientlighet och rasism präglar politiken och vardagen. Vi måste till exempel bryta segregationen, stärka minoritetsgrupper, garantera urfolksrättigheter, avkolonialisera Sápmi, utbilda rättsväsendet i antirasism och säkra asylrätten. Vi måste göra allt vi kan för att säkra trygghet och frihet för alla med en inkluderingspolitik.

Säg till din antirasistiska vän att Fi är det parti en kan lita på aldrig kompromissar med antirasismen. Som en kan lita på alltid lyfter in fler erfarenheter i politiska samtal. Som en kan lita på levererar antirasistiska politiska förslag och pushar samhällsdebatten framåt. I de 13 kommuner FI sitter så har vi tydligt visat just det.

Illustrationer: Linn Trieb