syntolkning: tecknad person som ropar ”FEMINISM ÄR FRAMTIDEN!”

VAD ÄR FEMINISM?

Feminismen är verktyget för att nå en jämlik värld. Feminismen är en rörelse ur vilken många feministiska inriktningar har utvecklats. Dessa inriktningar, eller feminismer, har genom åren fört den feministiska rörelsen framåt.

Unga feministers huvudideologi är intersektionell feminism, vilket synliggör hur olika maktordningar och identitetskategorier såsom exempelvis kön eller ickekön, sexualitet, etnicitet,

klass och funktionsvariation är sammanflätade och samverkar. Detta är viktigt för att inte utestänga grupper från den feministiska rörelsen, som ska vara tillgänglig för alla och som  behöver utvecklas av och i hela samhället. 

VAD ÄR UNGA FEMINISTERS ROLL I RÖRELSEN?

Unga Feminister är ett ungdomsförbund som hoppas kunna föra samman många olika feministiska inriktningar. Unga Feminister vill fungera som ett forum där unga feminister med olika erfarenheter och idéer kan inspirera och lära av varandra. Det är tillsammans som vi är starka

och det är tillsammans som vi kan göra skillnad. Vi vill utmana idén om hur ett traditionellt ungdomsförbund ska vara – vi arbetar tillsammans med Feministiskt initiativ på såväl lokal- som nationell nivå och vill motverka den hierarkiska struktur som kan uppkomma mellan ungdomsförbund och moderparti. 

FEMINISMENS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET

För att förstå feminismens syfte och behovet av en stark feministisk rörelse på alla nivåer i samhället är det viktigt att komma ihåg alla de samhällsförändringar som den feministiska rörelsen har bidragit till. Rättigheter som är självklara för oss idag har utvecklats på grund av att det har funnits en

rörelse som har drivit dessa frågor. Ingen jämställdhetsreform har kommit utan att människor har organiserat sitt engagemang. Exempel på samhällsutveckling som tillkommit på grund av en feministisk kamp är lika rösträtt, rätt till arbete och utbildning för kvinnor och män, rätten till abort och offentlig barnomsorg.

FEMINISMEN SOM SJÄLVSTÄNDIG IDEOLOGI

Den feministiska rörelsen har till stor del existerat utanför den parlamentariska politiska arenan. Målet för Feministiskt Initiativ och Unga Feminister är att inte bara försöka påverka beslutsfattarna utan att själva vara med och fatta de politiska besluten. För att göra detta krävs en organisation där

feminism är en grundläggande utgångspunkt och inte ses som någonting vid sidan om. Att se feminismen som en enskild sakfråga och ett särintresse döljer mycket av feminismens förändringspotential. Feminismen är en självständig ideologi som förtjänar att lyftas fram som sådan.