syntolkning: konturer av en flygande fågel

DJURRÄTT

Unga Feminister anser att djur är tänkande och kännande varelser som förtjänar att leva i frihet. Djur exploateras av människan genom att konsumeras likt varor inom allt från livsmedel, kläder, kosmetika, i läkemedelsindustrin, för att nämna några exempel, vilket gäller både på land och i havet. Forskning visar att haven riskerar att vara tömda på fisk år 2050. Det finns ett tydligt samband mellan minskad andel djurhållning och en minskad klimatpåverkan.
Människan har ingen rätt att ta sig makt över andras kroppar eller utrota andra varelser på våran planet. Det bör vara självklart i en feministisk värld.

Det här vill vi:

AVVECKLA INDUSTRIALISERING AV DJUR
Att djur lever på trånga ytor enbart för att nyttjas av människan är varken bra för djur, människor eller miljön. Därför vill Unga Feminister att alla industri av kännande varelser avvecklas, och att människan tar ansvar över att de djur som lever i industrin tas hand om och får leva ett fortsatt värdigt liv. Unga Feminister ska verka för ett upphörande av all sorts animalisk industri såsom till exempel pälsindustri, slakt och mejeriindustrin eller skönhetsindustrin.
FÖRBJUDA UTNYTTJANDE AV DJUR I DET OFFENTLIGA RUMMET
Unga Feminister vill förbjuda utnyttjande av djur i det offentliga rummet. Djurparker, cirkusar, stora akvarium eller liknande ska inte få hålla djur instängda i syftet att underhålla människan. Djuren måste få leva utifrån sina intressen och sina behov i den miljö de är ämnade att leva i. Unga feminister verkar också för att all mat som serveras i den offentliga sektorn ska vara fria från animalier.
INFÖRSKAFFA DJURRÄTT I SKOLPLANEN
För att samhället ska utvecklas i riktning mot mer empati för djur vill Unga Feminister att etiska frågor om djur ska diskuteras redan i skolan. Idag använder en del skolor undervisningsmaterial från djurindustrin som förmedlar en ensidig bild. Som en del i utvecklingen behövs en översyn av vilka budskap om människors förhållande till djur som förmedlas i skolornas verksamhet. Unga Feminister vill därför att djurrätt och undervisning om djur som kännande och tänkande varelser ska finnas med i skolplanen för grundskolor.
HA STRÄNGARE KONTROLLER AV VERKSAMHETER SOM INNEFATTAR DJUR
Unga Feminister vill att det ska läggas mer resurser på att framställa djurfria försöksmetoder och att försöksmetoder som innefattar djur ska förbjudas. Produkter och råvaror som testats på djur ska förbjudas, vilket även gäller ifall försöksmetoder på djur är lagligt i det land produkten producerats i. Unga feminister verkar också för en djurhållning som möjliggör att djur kan leva utifrån sina egna intressen och behov. Det måste till mer resurser till strängare kontroller av alla verksamheter som innefattar alla olika djur.