MEDDELANDEN FRÅN UNGA FEMINISTER

Här kan du läsa aktuella pressmeddelanden från Unga Feminister. Har du några frågor är du välkommen att kontakta info@ungafeminister.se.


UNGA FEMINISTER LANSERAR HANDBOK I SEXUALUNDERVISNING

Vi vill se en bättre sexualundervisning. Det behövs en modern undervisning som inte bara handlar om kondom på gurka, heterosex och biologi. Det är tydligt efter alla #metoo-upprop att mer behöver göras. Det är dags att elever och lärare får mer kunskap om sexuella trakasserier, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vi vill istället se en sexualundervisningen som tar avstamp i sexuella rättigheter och samtycke – rätten till sin egen kropp är en demokratifråga.

– Endast en procent av de tillfrågade anger att deras sex- och samlevnadsundervisning någon gång kretsat kring sexuella rättigheter och övergrepp. Drygt elva procent kan inte ens minnas att de haft sexualundervisning. Det kan vi omöjligen acceptera, säger Hedda Tingskog, valtalesperson för Unga Feminister. 

Därför lanserar vi idag vår sexualundervisningshandbok. Sexualundervisningshandboken är fylld med berättelser från elever, statistik och förlag på lösningar. 

– Det vi ser är att sexualudervisningen får variera för mycket från skola till skola och att lärare i en för hög utsträckning lägger ansvaret på eleverna att prata om HBTQ+, samtycke och sexuella rättigheter, säger Hedda Tingskog.  

Unga Feminister har länge drivit frågan för en bättre sexualundervisning. För fyra år sedan släppte vi vår första sexualundervisningshandbok. Nu är det dags igen. Inför valet släpper vi vår sexualundervisningshandbok 2.0 där unga själva har varit med och tyckt till om undervisningen genom en undersökning. Vi har också använt oss av forskning och delat erfarenheter med andra organisationer såsom LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och Flickaplattformen. 

Samtidigt som vi lanserar handboken skickar vi den till skolkommunalråd runtom i landet och medier. Dessutom har vi skickat in medborgarförslag i olika kommuner med åtgärder vi vill se på kommunal nivå.

– Ansvaret för en rättvisande, demokratisk och relevant sex- och samlevnadsundervisning ligger inte hos eleverna. Det ligger hos politikerna, säger Hedda Tingskog. 

Unga Feminister vill på nationellt plan: 

  • Utöka antal timmar sexualundervisning på skolschemat
  • Likställa sexualundervisning med andra läroämnen
  • Införa sex- och samlevnad i läroplanerna för samtliga skolformer, från förskola till gymnasium
  • Att undervisningen behandlar samtycke, rättigheter och skyldigheter, känsloliv, samlevnad, normer, mänskliga rättigheter och juridik
  • Ha behöriga lärare i sexualundervisning
  • Införa sex- och samlevnadsundervisning i examensmålen för lärarprogrammen
Illustration: Agnes Olson

Läs handboken här: