Trött på rasistisk skitpolitik? – rösta rosa!

Det politiska läget har dragit sig åt allt längre åt det nationalistiska, kapitalistiska och individualistiska hållet. Istället för att skapa ett samhälle som präglas av solidaritet och gemenskap står den ekonomiska vinningen i fokus och politiken skapar vi och dem. Makthavare har låtit stora företag sätta agendan i århundraden medan ungas framtid skjutits åt sidan. Samtidigt rustar länder upp och istället för att lägga resurser för att värna de mänskliga rättigheterna och jorden går de in för att skydda sig själva.

Trots detta står Unga Feminister kvar. Kampen mot ett hållbart och inkluderande samhälle, där alla har samma rätt att leva och existera, måste fortsätta. Ingen ska behöva rättfärdiga sitt existerande eller behöva se på när jorden och samhället fallerar. 

Unga feminister ser den intersektionella feminismen som motstånd mot de makthierarkier som etablerat ojämlikhet mellan människor genom historien. Alltså, alla i samhället skall ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett vem du är. Vi tror på ett samhälle där alla människor är lika mycket värda, på riktigt. För att bli kvitt de förtryckande strukturer vi ser idag måste vi arbeta emot dessa hierarkier och uppmärksamma hur de påverkar dagens samhälle.