Här presenterar vi 100 anledningar att rösta rosa, för dig som fortfarande inte bestämt dig eller för dig som vill övertyga fler om att lägga sin röst på F!.

Dessa anledningar skrev vi ihop inför EU-valet 2019:

1. För att Europa behöver en stark antirasistisk och feministisk röst!

2. För att F! är det enda partiet i världen som sitter i ett erkänt parlament med intersektionell feminism som ideologi och därför skriver vi historia

3. För att Soraya är både parlamentariker och aktivist i EU

4. För att klimatpolitiken måste ha ett intersektionellt perspektiv

5. För att skapa en feministisk grupp i Europaparlamentet

6. För att säkra ett feministiskt perspektiv i säkerhetspolitiken

7. För att våld mot kvinnor behöver tacklas på EU-nivå

8. För att HBTQ-rättigheter ska stärkas av EU, inte urholkas

9. För att kvinnors rättigheter aldrig får nedprioriteras

10. För att kapitalismen är ohållbar

11. För att när Feministiskt Initiativ sitter i parlamentet hamnar feminism och antirasism på agendan och det är då politiken blir verklighet

12. För att klimatomställningen faktiskt inte kan vänta

13. För att sätta människor på agendan igen, inte endast företag.

14. För att inget annat parti bryr sig så mycket om miljön och djuren som Fi gör

15. För att den bästa motvikten till ultranationalister och högerextremister i EU-parlamentet är att rösta in fler feminister i parlamentet.

16. För att Fi är Sveriges enda fredsparti

17. För att Fi är det enda partiet som förenar frågor som migration, miljö och feminism och ser hur de samverkar.

18. För att Fi är det enda partiet som verkligen står upp för minoriteter och som verkar vara den riktiga motpolen mot högerpopulism

19. För att Sorayas romska representation behövs i EU

20. För att stärka den frihetliga vänstern

21. För europeiskt postkolonialt ansvar

22. För att rosa är en himla bra färg

23. För att Soraya är en frisk fläkt i ett stelt parlament

24. För att stå upp för mänskliga rättigheter i EU

25. För att rusta ner inte upp

26. För att öppna gränserna

27. För att Europas företag ska städa upp efter sig

28. För att säkra och skydda aborträtten

29. För klimaträttvisa och global solidaritet

30. För att ta feminismen framåt

31. För att öka stödet för vegetabiliskt jordbruk

32. För europeisk koldioxidskatt

33. För att bromsa tillväxten

34. För att Fi vill skydda människor och inte gränser

35. För att ställa om till tåg från flyg

36. För att förbjuda nazister på våra gator

37. För att begränsa högerextremismen

38. För att EUs budget behöver omprioriteras

39. För att mäns våld mot kvinnor kostar över 250 miljarder euro årligen

40. För att skydda HBTQ+personer som utsätts för våld och trakasserier i Europa

41. För att värna den biologiska mångfalden

42. För att trygga asylrätten

43. För att gränskontrollerna ska upphöra

44. För att ingen ska dö på medelhavet

45. För att permanenta EUs säte till bryssel

46. För att utrikespolitiken ska vara feministisk

47. För att stärka demokratin

48. För att vi vill välkomna människor som flyr för sina liv från krig och förföljelse

49. För barnkonventionen

50. För visioner för Europa

51. För att Soraya är antirasist i praktiken, inte bara i teorin

52. För att Fi ska fortsätta utmana de andra partierna

53. För att F!s klimatpolitik fått toppbetyg av både WWF och Naturskyddsföreningen

54. För en parlamentariker som står upp för mänskliga rättigheter

55. För att vi har kärleken som drivkraft

56. För att vi måste säkra klimatet nu

57. För att feminismen är framtiden

58. För att mäns våld mot kvinnor måste in på den Europeiska säkerhetsagendan 

59. För att fort Europa ska upphöra 

60. För att skrota Frontex

61. För att vi bara har en planet men lever och konsumerar som vi hade 4

62. För global solidaritet

63. För att fortsätta hålla parlamentet öppet för utsatta grupper så de ska kunna göra sina röster hörda. 

64. För ett samordnat europeisk tågnät

65. För en hållbarhetsplan för minskad miljöpåverkan i framtiden

66. För samtyckeslag i Europa

67. För en etisk och hållbar produktion

68. För att patriarkatet skall falla

69. För en värld som ska präglas av fred och diplomati

70. För att stå upp för mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati.

71. För fri rörlighet för alla, även asylsökande och papperslösa 

72. För allas rätt till ett liv fritt från våld

73. För en levande planet

74. För att #metoo ska stanna på den politiska agendan 

75. För att EU ska fortsätta stärka sitt konfliktförebyggande och medlande arbete 

76. För att Sorayas mandat används för att stärka civilsamhället och feministiska partier i övriga Europa

77. För att jämställdhet och mänskliga rättigheter inte ska vara särintressen

78. För att skydda minoriteters rättigheter och röster

79. För att minska överkonsumtionen

80. För att den vita hegemonin ska falla

81. För att få slut på tvångsoperationer på intersexbarn

82. För att HBTQ-personer ska känna trygghet var de än bor

83. För att kvinnor i europa inte ska behöva välja mellan familj och arbete

84. För att avskaffa dublinförordningen 

85. För att 3500 kvinnor mördas varje år av en närstående man i Europa, det måste upphöra 

86. För att vi måste stoppa människohandel och trafficking

87. För att vi är dom som vill kriminalisera köp av grova övergrepp och våldtäkter. Sexköpslagen ska bli verklig i flera europeiska länder.

88. För att kvinnors säkerhet måste upp på agendan.

89. För att vi måste arbeta för att minska klassklyftorna.

90. För ett Europa där mänskliga rättigheter och allas lika värde är en självklarhet

91. För att vi kräver lika lön för lika arbete.

92. För att sätta press på dom stora företagen att arbeta för klimaträttvisa.

93. För att flyktingars mottagande ska byggas på välkomnande och jämlikhet.

94. För dekoloniala perspektiv i Europa

95. För i det klimatnödläge vi befinner oss i är radikal miljöpolitik den enda rimliga.

96. För att 1 av 3 kvinnor har blivit utsatta för sexuellt och/eller fysiskt våld.

97. För att transrättigheter ska stärkas både i Sverige och i Europa

98. För plastfria hav 

99. För att du vågar tro att en annan värld är möjlig

100. För att Fi är din garant för att mänskliga rättigheter alltid står på dagordningen