Vad har Feministiskt initiativ gjort i EU?

Soraya Post har suttit fem år på en feministisk biljett, en av 751 ledamöter i Europaparlamentet. Som en av 751 är det inte helt lätt att åstadkomma saker – men ändå har Soraya gjort stor skillnad.

Feministiskt initiativ har varit en drivande kraft i bland annat

– att medlemsstater uppmanas förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper
– en strategi för bekämpandet av barnäktenskap
– att införa genusperspektiv i säkerhetspolitiken
– att en skyddsorder ska följa med i hela EU
– erkännandet och definierandet av antiziganismen i Europa och införandet av Romaveckan i parlamentet
– ett europeiskt erkännande av folkmordet på romer under förintelsen
– att införa ekonomiska sanktioner på ledamöter som uttrycker sig rasistiskt